Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏTİ

ƏQƏTİ : Turuz Dictionary

əkəti. əkitim. əkiti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv. (instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}

ƏQƏTİ : Turuz Dictionary

əkəti. əkitim. əkiti. eğitim. öğrətim. yönərgə. yarqarat. {tədarükat. direktiv. (instruction. ordre. directive. formation) vəsiyyət. tədris. irşad. təlim (yarınış)}