Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏTMƏK

ƏQƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkətmək. tərbiyət edmək. tə'lim vermək

ƏQƏTMƏK : Turuz Dictionary

əkətmək. tərbiyət edmək. tə'lim vermək