Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏVER

ƏQƏVER : Turuz Dictionary

əkə ver.
yatma, irtin urğun əkə ver, canın qanlı tərin tökə ver, dirən gücal, yağı öndə dura ver, çökər yağun, ötməz artuğ yaş belə. (irtin urğun: yarın tuxumun) (üşünüb, təmbəllik edib, yarın bitcək tuxumu indi ək, canla çalışıb, acı təri tök gil, gürəş, güclən, düşman önündə dayan, düşmanın dizə gələr, yaşam dəğişər, daha belə sürməz. (gələn, səninlədir)

ƏQƏVER : Turuz Dictionary

əkə ver.
yatma, irtin urğun əkə ver, canın qanlı tərin tökə ver, dirən gücal, yağı öndə dura ver, çökər yağun, ötməz artuğ yaş belə. (irtin urğun: yarın tuxumun) (üşünüb, təmbəllik edib, yarın bitcək tuxumu indi ək, canla çalışıb, acı təri tök gil, gürəş, güclən, düşman önündə dayan, düşmanın dizə gələr, yaşam dəğişər, daha belə sürməz. (gələn, səninlədir)