Multilingual Turkish Dictionary

ƏQƏY

ƏQƏY : Turuz Dictionary

əkəy. doğma. (# ögəy: ögey. yükəy. doğma olmayıb yüklənmiş, yapışdırılmış olan. natəni.
yükəy qız.
yükəy oğlan

ƏQƏY : Turuz Dictionary

əkəy. doğma. (# ögəy: ögey. yükəy. doğma olmayıb yüklənmiş, yapışdırılmış olan. natəni.
yükəy qız.
yükəy oğlan