Multilingual Turkish Dictionary

ƏQD EDİLMƏ

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

arabağlanış

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

araqatnaşıq

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlanıq

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlanış

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

irəşim

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzəniş təşgil olunma

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzənmə

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoyulma qərarlanma. qərara varılma

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurulma

ƏQD EDİLMƏ : Turuz Farsca - Türkce

toplantı iclas