Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİŞMƏK

ƏQLİŞMƏK : Turuz Dictionary

əğlişmək. əğilmək
üstünə əğlişmə.
əğlişib durmaq: əğilib durmaq
abanışmaq

ƏQLİŞMƏK : Turuz Dictionary

əğlişmək. əğilmək
üstünə əğlişmə.
əğlişib durmaq: əğilib durmaq
abanışmaq