Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİNMİŞ

ƏQLİNMİŞ : Turuz Dictionary

əğlinmiş. iğlənmiş. iğlən: hasta. xəstələnmiş. armış.
arslan tapar, iğlən batar. (arslan irdəli, qovi istəkli tapar, ular, kəsəl, aciz avara yolda batar)

ƏQLİNMİŞ : Turuz Dictionary

əğlinmiş. iğlənmiş. iğlən: hasta. xəstələnmiş. armış.
arslan tapar, iğlən batar. (arslan irdəli, qovi istəkli tapar, ular, kəsəl, aciz avara yolda batar)