Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİNMƏK

ƏQLİNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklinmək. əkinmək. əklənmək. əkləşmək. qatılmaq. qatınmaq. qatlışmaq. ulanmaq. ulnanmaq. ulnaşmaq. saplanmaq. saplaşmaq. saplınmaq. sapnışmaq. yapnanmaq. yapnaşmaq. yapşınmaq. yapnışmaq. əlavələnmək. əlavələşmək. zəmimə olmaq

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). yanlanmaq. yönğəlmək. meyillənmək.
könlüm ona əmitir.
pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma.
bu cızıq sola yanıtmış: əğilmiş

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. meyillənmək. hopmaq. hupmaq

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. əğrinmək. əğinmək. ərinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. yanınmaq. yanğınmaq. yamınmaq (qaşqar). yanlanmaq. yönğəlmək. meyillənmək.
könlüm ona əmitir.
pozuqlara yanğıtma, kötülüyə artıtma.
bu cızıq sola yanıtmış: əğilmiş

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. meyillənmək. hopmaq. hupmaq

ƏQLİNMƏK : Turuz Dictionary

əğlinmək. əğrinmək. əğinmək. ərinmək. yapığınmaq. yasarlanmaq. təmbəlləşmək. təmbəllik edmək. mə'təl, müəlləq qalmaq