Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİQ

ƏQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlik. könülluk. ürəklik. istəlik. diləlik. yanğış. yaxlış. yanlıq. sürlüş. sürük. bəlik. oxluq.rəğbət

ƏQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklik.
əklək. əkəri. əkər. becəri. pərvəri.
nəfəqə.
birinə verilən tükəti, xərclik.
boğum.
nərsə boğumundan, əkliyindən (ək yerindən) ayrılmaq, oynamaq, gəvşəmək, boşalmaq: cayşamaq. cayışmaq. cayqışmaq. qayşamaq. qayışmaq. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq.
ək. əkik. əklənti. çalaq. taxı. yapqıc. yapcıq. yapşaq. bəzək. süs. barlaq.
əkik. qəddək. qataq. yama. yamaq. artma. nərsiyə vurulan tikə.
əklək. əkləm. ulanıq. ulanım. ulnaq. qatlaq. qatlıq. qatlım. saplaq. saplıq. saplım. yapşaq. yapşıq. yapnış. yapşım. zəmimə. əlavə

ƏQLİQ : Turuz Dictionary

əklik. əklək. əkdi. əkli.
əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)

ƏQLİQ : Turuz Dictionary

əklik. əklək. əkdi. əkli.
əkilən. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
quruq. qurum. kiriz. giriz. sarman. (# sağman). singir. muzahim. sarqaq. asalaq. qısır. əngəl. arakəs. arakes. arakis. taxul. qıncı. qonıra. qonra. sığındı. sortuğ. tüfeyli. otlağçı.
obur. korboğaz. korutuc. qoca boğaz. yeyişsin. qannapa. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qanırma. qanırmaz. gödəlbə. pisboğaz. pisutuc. acgöz. kösnük. körnük. kornuq. govuc. gövüc. tamahkar. (porxor. azmənd. həris)