Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLİTMƏK

ƏQLİTMƏK : Turuz Dictionary

əklitmək. mənsub edmək

ƏQLİTMƏK : Turuz Dictionary

əklitmək. mənsub edmək