Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏŞ

ƏQLƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləş. əyləş. iliş. ilişi. duruş. qalış. otruş

ƏQLƏŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləş.
tabeiyyət.
ittihad

ƏQLƏŞ : Turuz Dictionary

əğləş. əyləş
sərgərmi.
təfrih

ƏQLƏŞ : Turuz Dictionary

əğləş. əyləş
sərgərmi.
təfrih