Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏŞƏN

ƏQLƏŞƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləşən. əyləşən.
bir yerdə duran, əğləşən: əğləşik. əyləşik

ƏQLƏŞƏN : Turuz Dictionary

əkləşən.əyləşən. əğləşən. oturan

ƏQLƏŞƏN : Turuz Dictionary

əkləşən.əyləşən. əğləşən. oturan