Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏŞMƏ

ƏQLƏŞMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləşmə. əyləşmə. yerləşmə. durma. oturma. iqamət.
yığılıb əğləşmə: evlənmə toylanma. düğün dərnək.
əğləşmə, oturma, dayanma yeri: bəklək bərklək əklək

ƏQLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əğləşmə. əyləşmə. otruş. oturuş.
hər gün oturuşda, toyda qız oğlan

ƏQLƏŞMƏ : Turuz Dictionary

əğləşmə. əyləşmə. otruş. oturuş.
hər gün oturuşda, toyda qız oğlan