Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏB

ƏQLƏB : Turuz Dictionary

əkləb: tərbiyət ver.
əkib ur, əkləb gör. (ur: vur. oraqla. dər). (əkib dər, əkləb gör)

ƏQLƏB : Turuz Dictionary

əkləb: tərbiyət ver.
əkib ur, əkləb gör. (ur: vur. oraqla. dər). (əkib dər, əkləb gör)