Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏC

ƏQLƏC : Turuz Dictionary

əğləc. əyləc. tormuz

ƏQLƏC : Turuz Dictionary

tormuz

ƏQLƏC : Turuz Dictionary

əğləc. əyləc. tormuz

ƏQLƏC : Turuz Dictionary

tormuz