Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏN

ƏQLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlən. əklən. adətən. rəsmən

ƏQLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlən. əylən

ƏQLƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf. [ər.] Ağılca, ağıla göre.

ƏQLƏN : Turuz Dictionary

əklən. əkin. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged)

ƏQLƏN : Turuz Dictionary

əklən. əkin. əkilən. diklən. dik (üzbək). dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged)