Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNİN

ƏQLƏNİN : Turuz Dictionary

-əklənin dərəkin, əklənir biləsin, sağlığın dərəkin, işlənir biləsin!. (əklənin: əklənin:) (dərəkin: tutarın. qiymətin). (əklənir: ədəbili olub)

ƏQLƏNİN : Turuz Dictionary

-əklənin dərəkin, əklənir biləsin, sağlığın dərəkin, işlənir biləsin!. (əklənin: əklənin:) (dərəkin: tutarın. qiymətin). (əklənir: ədəbili olub)