Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNİR

ƏQLƏNİR : Turuz Dictionary

-əklənin dərəkin, əklənir biləsin, sağlığın dərəkin, işlənir biləsin!. (əklənin: əklənin:) (dərəkin: tutarın. qiymətin). (əklənir: ədəbili olub)

ƏQLƏNİR : Turuz Dictionary

-əklənin dərəkin, əklənir biləsin, sağlığın dərəkin, işlənir biləsin!. (əklənin: əklənin:) (dərəkin: tutarın. qiymətin). (əklənir: ədəbili olub)