Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNƏN

ƏQLƏNƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

hər kəslə oturub əğlənən: alayçı

ƏQLƏNƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qatılan, əklənən nərsə: ək

ƏQLƏNƏN : Turuz Dictionary

əklənən. yapışdırılan.-əklənən qara, yergə çalar. (yergə: yerə). (çalışmalıyıq, qara ləkə yaxışlara, paylaşlara tuş düşmüyək. yalan yüklü, qalıcı olmasada, oldağa, doğruya axsaqlıq gətirər). (yüklü: payalı.müstənəd). (oldağa: vaqeiyyətə). (doğruya: həqiqətə)

ƏQLƏNƏN : Turuz Dictionary

əklənən. yapışdırılan.-əklənən qara, yergə çalar. (yergə: yerə). (çalışmalıyıq, qara ləkə yaxışlara, paylaşlara tuş düşmüyək. yalan yüklü, qalıcı olmasada, oldağa, doğruya axsaqlıq gətirər). (yüklü: payalı.müstənəd). (oldağa: vaqeiyyətə). (doğruya: həqiqətə)