Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNC

ƏQLƏNC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlənc. aylanc. əğrəi. buruq.
əğlənc olsun yol olsun.
güdmək. gözləmək. bəkləmək

ƏQLƏNC : Turuz Dictionary

əğlənc. təfrih. istirahət. ¶-əğlənc oylanc: təfrih sərgərmi. istirahət məşquliyyət

ƏQLƏNC : Turuz Dictionary

əğlənc. təfrih. istirahət. ¶-əğlənc oylanc: təfrih sərgərmi. istirahət məşquliyyət