Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNCƏ

ƏQLƏNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləncə < əkləncə ( < ək). (yapışıb oturma işi).
yapışan, dinləndirən, xoş gəlir, sıxıntısız nərsə.
sağlam əğləncə.
könül əğləncəsi: sevgi. dilbər.
önəmi, asısı, faydası təməlli olmayan, az olan nərsə. yubatsı. oyuncaq.
cocuq əğləncəsi. çox qolay, rahat nərsə.
bu iş ona əğləncədir.
mıtçıl. dəbəh. alayçı. məsqərə.
gülcə. cok. lətifə. saraqa. sərimə. alay. məsxərə.
saraqıya almaq: ələ salmaq.
göz açuv.
öqir. ökir. sevinc. neşə

ƏQLƏNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləncə.
taxılma. şaka. alay. gülüncə. gülənək. gülməcə.
yemə içmə. zovq. eyş.
əğləncəli, şən yer: bayramyeri.
kiçik əğləncə toplantısı: çaqqal toyu.- könül əğləncəsi: göyül dinləndirən, oyalayan

ƏQLƏNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğləncə. qülqü. gülmə. yubanç. gürgülüş. şölən. neşə. tobalaq.
əğləncə düşgünü qadın: bayraqta. qaltaq. şıllıq. fahişə. qəhbə

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. əyləncə. yoşluq. xoşluq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. oyunçaq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

-kiçik əğləncə topluğu: bayqa

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. oy. məşquliyyət. hobi.
oyum yoxdur oylanam, sözüm yoxdur söylənəm: məşquliyyətim yoxdur məşqul olam

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə.
gəbşə. alay. qınıya. qırat. sarav. sarqı. şaka.
qaynaq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə.
gərç. gərəç. alay. qınıya.
xoşluq. kef. kəviz. boşluq. koful. koğul. koğluq. kovul. kofluq. kovluq. gəriz. geriz.
kəncər. kən.
toy. toplantı. gəncər. gəncəş. gencər. gencəş. gendərək. gəndərək

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. əyləncə. yoşluq. xoşluq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. oyunçaq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

-kiçik əğləncə topluğu: bayqa

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə. oy. məşquliyyət. hobi.
oyum yoxdur oylanam, sözüm yoxdur söylənəm: məşquliyyətim yoxdur məşqul olam

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə.
gəbşə. alay. qınıya. qırat. sarav. sarqı. şaka.
qaynaq

ƏQLƏNCƏ : Turuz Dictionary

əğləncə.
gərç. gərəç. alay. qınıya.
xoşluq. kef. kəviz. boşluq. koful. koğul. koğluq. kovul. kofluq. kovluq. gəriz. geriz.
kəncər. kən.
toy. toplantı. gəncər. gəncəş. gencər. gencəş. gendərək. gəndərək