Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNCƏSİ

ƏQLƏNCƏSİ : Turuz Dictionary

-bir çeşit bayram əğləncəsi: gəncəli

ƏQLƏNCƏSİ : Turuz Dictionary

-bir çeşit bayram əğləncəsi: gəncəli