Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNCƏYLƏ

ƏQLƏNCƏYLƏ : Turuz Dictionary

- əğləncəylə yaşam sürən:oyunçu

ƏQLƏNCƏYLƏ : Turuz Dictionary

- əğləncəylə yaşam sürən:oyunçu