Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNMİŞ

ƏQLƏNMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklənmiş.
əkmə. qoyma. əğrəti. sünni. yapışılmış. doğal, təbiy olmayan.
əğrəti diş: qoyma diş.
əğrəti saç.
ulam. qatılmış. tim

ƏQLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əklənmiş. əkik. üstənmiş. üstək. qatılmış. qatıq. izafə olunmuş. muzaf

ƏQLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əklənmiş.
əkləmə. qatma. qatılma. qarışdırılma.
o sonra qatmadır.
əkli. qatqılı

ƏQLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əklənmiş. əkik. üstənmiş. üstək. qatılmış. qatıq. izafə olunmuş. muzaf

ƏQLƏNMİŞ : Turuz Dictionary

əklənmiş.
əkləmə. qatma. qatılma. qarışdırılma.
o sonra qatmadır.
əkli. qatqılı