Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏTMƏK

ƏQLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlətmək. aşlatmaq. aşılatmaq. aşıtmaq. açıtmaq. acıtmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. dinətmək ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə qoymaq.
çay, düğu xaşlamaq

ƏQLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğlətmək. əklətmək.
əğirmək. yığmaq. qurmaq.
malın əğlətib, nə günə çıxdın sən.
küydürmək. gözlətmək. güddürmək. bəklətmək. mə’təl edmək.
artalamaq. arta vurmaq. yamamaq

ƏQLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əklətmək. qoşdurmaq. qattırmaq

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğlətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək. çəkmək. yenğitmək. yenitmək. yenisitmək. yensitmək. meyillətmək.
onun nəyidi ki səni belə təpgidir.
əklətmək. yədəklətmək. qoşartmaq. yamıtmaq. yanıtmaq. saplatmaq. həmrah edmək

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əklətmək. əkdətmək. tərbiyət edmək. baraşıtmaq. pərvəriş vermək

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğlətmək. əklətmək. məəttəl edmək

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğlətmək. təpgitmək ( < təpmək: itmək). çəkiştirmək. çəkmək. yenğitmək. yenitmək. yenisitmək. yensitmək. meyillətmək.
onun nəyidi ki səni belə təpgidir.
əklətmək. yədəklətmək. qoşartmaq. yamıtmaq. yanıtmaq. saplatmaq. həmrah edmək

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əklətmək. əkdətmək. tərbiyət edmək. baraşıtmaq. pərvəriş vermək

ƏQLƏTMƏK : Turuz Dictionary

əğlətmək. əklətmək. məəttəl edmək