Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLE KƏSİ PARƏ SƏNG BƏRDAŞTƏN

ƏQLE KƏSİ PARƏ SƏNG BƏRDAŞTƏN : Turuz Farsca - Türkce

ir taxdası əksik olma bir qabırqası əkisgik