Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMİŞ

ƏQMİŞ : Turuz Dictionary


bar güdən bağ əkmiş, daş əkən dağ dərmiş

ƏQMİŞ : Turuz Dictionary


barlı ağac baş əğmiş, barsız olan dikəlmiş

ƏQMİŞ : Turuz Dictionary


bar güdən bağ əkmiş, daş əkən dağ dərmiş

ƏQMİŞ : Turuz Dictionary


barlı ağac baş əğmiş, barsız olan dikəlmiş