Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏ

ƏQMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğmə. əkmə.
endirmə. çarpıtma. meyillədirmə.
çevirmə. qıvırma.
becərilmiş. tərbiyət verilmiş. quduru olmayan. əklənmiş. qoyma. əğrəti. sünni. yapışılmış. doğal, təbiy olmayan.
əğrəti diş: qoyma diş.
əğrəti saç.
çevirmə. ətf.
istəyimi ona ətf etdim: əkdim.
göz əkmək: ətfi nəzər edmək.
yuların (cilovun) çevirmək: ətfi inan edmək.
əğmə. ərmə. axma. sinəc. ısnac. sıkınc. sikənc ( > şekənc (fars)). çin.
bəcəri. bəcərik. pərvəri.
əkmə mal: becərilmiş tərbiyələnmiş mal.
taxma. həlqə. bükmə. bükük. qıvrıq. taxılmağa, taxmağa yarıyan. qoyuya görə uyqun biçimdə əkilib, çarpılıb, düzəlmiş olan hər nərsə.
əğrim. örtü. çatı

ƏQMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğmə. əymə.
bir yana əğrik, əğilmiş. qıvrıq. bükmə. bükük.
sürgünün salınan, keçirilən əğri, girdə keçidi, dəliyi, dəmiri.
yamala. imalə. yasırma. yatırma. meyillətmə.
yönəltmə. döndürmə. çevirmə.
əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək ıslanmış topraq: qara evlək.
boyun əğmə: düşmə. sınım. qaptırı. bıraxma. vermə. riza. təslim

ƏQMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkmə.
oturtma. iqamə.
yerləşdirmə. iqamə.
artırıq. attırı. atlatı. yükləti. abraq. apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.
əkmək. geydirmə. örtmə.
biçdiyin taxılı, əkdiyin tuxumdan gör.
boyun əğmə: diz çökmə. olcamışi. sınım. düşmə. təslim. yeniliş. uyma. müti;, təslim olma. bıraxma. qaptırı. inqiyad

ƏQMƏ : Turuz Dictionary

əkmə. boşuna saxlama, gözətlətmə, mə’təl eləmə.-dosdunu əkmə, işdən qalmasın, yağuna güləmə, sirrin almasın. (yağuna güləmə: düşmanıva üz vermə)

ƏQMƏ : Turuz Dictionary


yemişi acı, əkmə ağacı

ƏQMƏ : Turuz Dictionary

əkmə. boşuna saxlama, gözətlətmə, mə’təl eləmə.-dosdunu əkmə, işdən qalmasın, yağuna güləmə, sirrin almasın. (yağuna güləmə: düşmanıva üz vermə)

ƏQMƏ : Turuz Dictionary


yemişi acı, əkmə ağacı