Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏC

ƏQMƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğməc. əğrilmiş olan. yay. kaman. qovs

ƏQMƏÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğməç. əğmənc. əğməcək. əğdi. əğrik. əğik. əyri. bükük. yay. kovus ( > qovs). başı əğri uzun sap. gəlbəri

ƏQMƏC : Turuz Dictionary

əğməc. əğəc. əğəş. əğməş. çaç. yay

ƏQMƏC : Turuz Dictionary

əğməc. əğəc. kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. gəğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir. ağac dalların əğməyə yarar

ƏQMƏC : Turuz Dictionary

əğməc. əğəc. əğəş. əğməş. çaç. yay

ƏQMƏC : Turuz Dictionary

əğməc. əğəc. kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. gəğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir. ağac dalların əğməyə yarar