Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏMİŞTƏN

ƏQMƏMİŞTƏN : Turuz Dictionary

-nələr dərdik əkməmişdən, nələr əkdik dərənmədik. (yaşamda gözdəməz nələr bəklər bizi). (gözdəməz: sürpiriz)

ƏQMƏMİŞTƏN : Turuz Dictionary

-nələr dərdik əkməmişdən, nələr əkdik dərənmədik. (yaşamda gözdəməz nələr bəklər bizi). (gözdəməz: sürpiriz)