Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏN

ƏQMƏN : Turuz Dictionary

əğmən > ərmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). əğrici. əğirən. hörücü

ƏQMƏN : Turuz Dictionary

əğmən > ərmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). əğrici. əğirən. hörücü