Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏQÇİLƏR

ƏQMƏQÇİLƏR : Turuz Dictionary


əkməkçilər əkər tuxum ərinməz, yalançılar yalan söylər çəkinməz

ƏQMƏQÇİLƏR : Turuz Dictionary


əkməkçilər əkər tuxum ərinməz, yalançılar yalan söylər çəkinməz