Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏYİB

ƏQMƏYİB : Turuz Dictionary

-talanı sürüb, əkməyib, boş qoyub gəlişdirmək, güclətmək: gənlənmək. genlənmək

ƏQMƏYİB : Turuz Dictionary

-talanı sürüb, əkməyib, boş qoyub gəlişdirmək, güclətmək: gənlənmək. genlənmək