Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏYİN

ƏQMƏYİN : Turuz Dictionary


əkməyin əkdiki, urmağı qalsın. (urmağı: biçməyi). nə əkmiş, nə biçsin)

ƏQMƏYİN : Turuz Dictionary


əkməyin əkdiki, urmağı qalsın. (urmağı: biçməyi). nə əkmiş, nə biçsin)