Multilingual Turkish Dictionary

ƏQMƏZ

ƏQMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğməz. əğilməz. çalışqan. işcən. dayanaqlı. dayanıqlı. dayanımlı. dayanışlı. dayanqan. dayınaqlı. dayınıqlı. dayınımlı. dayınışlı. dayınqan. dayanan. mətin. qeyrətli. səlabətli. sübatkar.
baş əğməz: uzlaşmaz. alışmaz. uymaz. tutmaz. düşməz. yarıqmaz.
yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-dağı ovruğun əğməz, dənizi qayığ bükməz. (kəmənd dağı əğməz, dəniz qayığla bənd olmaz. böyük işlər kiçik dişlə görünməz). (ovruğun: ovruq. avruq. ( < av. ov). hörgən. kəmənd)

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-sərçədən qorxan darı əkməz

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-çumçuqdan qorxan tarıq əkməz. (çumçuq: sərçə). (tarıq: tarla. əkin. zəmi)

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-dağı ovruğun əğməz, dənizi qayığ bükməz. (kəmənd dağı əğməz, dəniz qayığla bənd olmaz. böyük işlər kiçik dişlə görünməz). (ovruğun: ovruq. avruq. ( < av. ov). hörgən. kəmənd)

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-sərçədən qorxan darı əkməz

ƏQMƏZ : Turuz Dictionary

-çumçuqdan qorxan tarıq əkməz. (çumçuq: sərçə). (tarıq: tarla. əkin. zəmi)