Multilingual Turkish Dictionary

ƏQNİMDƏN

ƏQNİMDƏN : Turuz Dictionary

əğnimdən
çalxoyluqdan köynək əğnimdən tökülür. (çalxoyluqdan: böyüklükdən, loşluqdan. şolluqdan)

ƏQNİMDƏN : Turuz Dictionary

əğnimdən
çalxoyluqdan köynək əğnimdən tökülür. (çalxoyluqdan: böyüklükdən, loşluqdan. şolluqdan)