Multilingual Turkish Dictionary

ƏQNİNƏ

ƏQNİNƏ : Turuz Dictionary

-baxtın dar gəlməsin çuxa əğninə. (baxtın açıq olsun)

ƏQNİNƏ : Turuz Dictionary

-baxtın dar gəlməsin çuxa əğninə. (baxtın açıq olsun)