Multilingual Turkish Dictionary

ƏQNİTMƏK

ƏQNİTMƏK : Turuz Dictionary

əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək. durdurmaq. aramlatmaq

ƏQNİTMƏK : Turuz Dictionary

əknitmək. əkləndirmək. əkilətmək. toxdatmaq. dikilətmək. diklətmək. dikitmək. durdurmaq. aramlatmaq