Multilingual Turkish Dictionary

ƏQNƏ

ƏQNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əknə.
ağna. döşək, balış, yorqan kimi nərsələrin içinə doldurulmuş, qoyulmuş pambıq, saman kimi nərsələr.
ağna. döşək, balış, yorqan kimi nərsələrin içinə doldurulmuş, qoyulmuş pambıq, saman kimi nərsələr

ƏQNƏ : Turuz Dictionary

-əkinə, işləməyə yasırlanmış, hazırlanmış topraq: çağıldaq

ƏQNƏ : Turuz Dictionary

-əkinə, işləməyə yasırlanmış, hazırlanmış topraq: çağıldaq