Multilingual Turkish Dictionary

ƏQQƏRMƏK

ƏQQƏRMƏK : Turuz Dictionary

əğgərmək. əğirmək. cəmrəmək. yəmrəmək. yumramaq. çevğərmək. çevirmək. yığıb burmaq. birbirinə hörmək.
ipləri cərməyib bir yoğun arqan (hörgən) yapdı.
incə gön yarıqları ilə bir qamçı cərmədi

ƏQQƏRMƏK : Turuz Dictionary

əğgərmək. əğirmək. cəmrəmək. yəmrəmək. yumramaq. çevğərmək. çevirmək. yığıb burmaq. birbirinə hörmək.
ipləri cərməyib bir yoğun arqan (hörgən) yapdı.
incə gön yarıqları ilə bir qamçı cərmədi