Multilingual Turkish Dictionary

ƏQQURİ

ƏQQURİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğquri. arkuri. əğri

ƏQQURİ : Turuz Dictionary

əğquri. ərquri. arquri. əğri. əyri. qılınc. qılıc. çarpaz. çalbavar. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
əğquri yatmaq: yanaki yatmaq

ƏQQURİ : Turuz Dictionary

əğquri. ərquri. arquri. əğri. əyri. qılınc. qılıc. çarpaz. çalbavar. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş.
əğquri yatmaq: yanaki yatmaq