Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİŞƏR

ƏQRİŞƏR : Turuz Dictionary


əğrişər. ərişər. əğişər. uyqulaşar.
yaşam yolun dəğişər, kişi onla ərişər

ƏQRİŞƏR : Turuz Dictionary


əğrişər. ərişər. əğişər. uyqulaşar.
yaşam yolun dəğişər, kişi onla ərişər