Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİCİ

ƏQRİCİ : Turuz Dictionary

əğrici. əğirən. ərmən < əğmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). hörücü

ƏQRİCİ : Turuz Dictionary

əğrici. əğirən. ərmən < əğmən. (əğirmənçi. əğrimçi. əğirici). hörücü