Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLİQLƏ

ƏQRİLİQLƏ : Turuz Dictionary


qurulmuş əğriliklə kökü evrənin , qalmamışdır güvəni tansız çevrənin. (tansız: inamsız. imansız. allahsız. kafir)

ƏQRİLİQLƏ : Turuz Dictionary

əğriliqlə. əğriləcə. yanlışlıqla. səhvən. yanılma. çaşca. çaşıqca. çəpiqcə < sapıqca (< sapmaq). qələtcə. quraşıq. qurışıq. bələşik. bulaşıq. bunaşıq. xətalı. iştibahən

ƏQRİLİQLƏ : Turuz Dictionary


qurulmuş əğriliklə kökü evrənin , qalmamışdır güvəni tansız çevrənin. (tansız: inamsız. imansız. allahsız. kafir)

ƏQRİLİQLƏ : Turuz Dictionary

əğriliqlə. əğriləcə. yanlışlıqla. səhvən. yanılma. çaşca. çaşıqca. çəpiqcə < sapıqca (< sapmaq). qələtcə. quraşıq. qurışıq. bələşik. bulaşıq. bunaşıq. xətalı. iştibahən