Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLƏN

ƏQRİLƏN : Turuz Dictionary

əğrilən. engilən. enilən

ƏQRİLƏN : Turuz Dictionary

əğrilən. engilən. enilən