Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLMƏ

ƏQRİLMƏ : Turuz Dictionary

əğrilmə. ərimə

ƏQRİLMƏ : Turuz Dictionary

əğrilmə. ərimə