Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİLMƏSƏ

ƏQRİLMƏSƏ : Turuz Dictionary


əğrilməsə düzəlməz, bulanmasa duralmaz

ƏQRİLMƏSƏ : Turuz Dictionary


əğrilməsə düzəlməz, bulanmasa duralmaz