Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİNİ

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

-əğrini düzəltmək: qayırmaq. yola gətirmək.
işləri qayırıb qoyduq yerinə

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

əğrini.
uşaq atıya qaytarsa sözü, eşitməz əğrini, eşitməz düzü, qaranlıq gecəyə dönər gündüzü

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

-oğruya qoysan əğrini seçər, doğrunu qayrar!. (oğruya qoysan yaxud oğruyu qoysan) (qoymaq: icazə vermək). (qayrar: düzəldər).¶-əğrini düzəltmək nəyimə gərək, düzü düz saxlamaq gərək

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

-əğrini düzəltmək: qayırmaq. yola gətirmək.
işləri qayırıb qoyduq yerinə

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

əğrini.
uşaq atıya qaytarsa sözü, eşitməz əğrini, eşitməz düzü, qaranlıq gecəyə dönər gündüzü

ƏQRİNİ : Turuz Dictionary

-oğruya qoysan əğrini seçər, doğrunu qayrar!. (oğruya qoysan yaxud oğruyu qoysan) (qoymaq: icazə vermək). (qayrar: düzəldər).¶-əğrini düzəltmək nəyimə gərək, düzü düz saxlamaq gərək