Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİTƏR

ƏQRİTƏR : Turuz Dictionary


keçmişlərdən qalan yük, bassa ağır, dağ belini əğridər. (keçmişini daşlamaz, yeni günə başlamaz). (daşlamaz: atmayan)

ƏQRİTƏR : Turuz Dictionary


keçmişlərdən qalan yük, bassa ağır, dağ belini əğridər. (keçmişini daşlamaz, yeni günə başlamaz). (daşlamaz: atmayan)