Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİYƏ

ƏQRİYƏ : Turuz Dictionary


dönəm dözər əğriyə düzə, sayılır cücə qalırsa güzə. (dönəm: zaman)
yaş yetişirsə əlli yetmişə , ürək duyqulanar əğriyə düzə

ƏQRİYƏ : Turuz Dictionary


dönəm dözər əğriyə düzə, sayılır cücə qalırsa güzə. (dönəm: zaman)
yaş yetişirsə əlli yetmişə , ürək duyqulanar əğriyə düzə